ข่าวประกาศ

ระบบ OPP เปิดให้ทำการประเมินโครงการ รอบสุดท้าย (12 เดือน) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค.59 New!
[25/07/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPP จะเปิดให้กรอกแผนปฏิบัติการ 2559 ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.-30 ต.ค.59 New!
[25/07/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPP จะเปิดรับการประเมินแผนปฏิบัติการ 2559 รอบที่ 1 (4 เดือน) วันที่ 1 - 30 พ.ย.59 New!
[25/07/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ขยายเวลาปิดระบบ OPS จากวันที่ 30 มิถุนายน เป็นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
[30/06/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPS เปิดให้กรอกข้อมูลแล้ววันนี้ เข้าระบบที่ link นี้ได้เลยคะ
[08/06/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
download แผนปฏิบัติการ 2558 และเอกสารประชุมชี้แจงแผนฯ วันที่ 27 ก.ค.58 ได้แล้ว
[03/08/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2016