ข่าวประกาศ

ขยายเวลาการกรอกข้อมูลระดับบุคคลและหน่วยงาน ที่http://opp.payap.ac.th/planpyu/main.aspx ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
[15/05/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ OPS เพื่อบันทึกข้อมูลระดับบุคคล และหน่วยงาน
[11/05/2558 00:00] โดย สำนักวางแผนพัฒนา
กด link ที่นี่เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ระดับบุคคลและหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่11พ.ค.58
[08/05/2558 00:00] โดย สำนักวางแผนพัฒนา
กำหนดปิดระบบประเมินแผนปฏิบัติการ รอบที่ 3 (12 เดือน) วันสุดท้าย 31 กรกฎาคม 2558
[23/03/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2015