ข่าวประกาศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559 ได้ที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด
[16/05/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
กำหนดส่งคืนแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 ให้สำนักแผนฯ วันที่ 15มิย59
[16/05/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
download แผนปฏิบัติการ 2558 และเอกสารประชุมชี้แจงแผนฯ วันที่ 27 ก.ค.58 ได้แล้ว
[03/08/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2016