ข่าวประกาศ

รายงานผลการประเมิน สมศ.16.1 และ 17 พร้อมให้ download แล้ววันนี้
[20/03/2557 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPP เปิดให้ประเมินแผนปฏิบัติการ รอบที่ 3 และประเมินตัวบ่งชี้คณะหน่วยงาน
[12/02/2557 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แนวทางการกรอกข้อมูลประเมินตัวบ่งชี้ระดับคณะหน่วยงาน ปี 2556
[17/10/2556 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักนโยบายและแผนสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2014