ข่าวประกาศ

เอกสารแผน ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
[12/05/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 - 2570
[11/05/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
OPPเปิดให้ประเมินโครงการ65 (รอบ12เดือน)(1มิ.ย.65-31พ.ค.66)ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.- 30 มิ.ย.66
[26/04/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินโครงการOPP2565 (Excel) เมนู "เอกสารดาวน์โหลด"
[22/12/2565 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการ 2566 (Eng Version) Project Proposal Form
-
แบบเสนอโครงการ 2566
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2023