ข่าวประกาศ

ระบบ OPP เปิดให้กรอกโครงการกลาง 2559 ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 สิงหาคม 2559
[19/08/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPP จะเปิดให้กรอกโครงการที่ดำเนินการเองและเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 สค.-30ตค59
[19/08/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPP จะเปิดรับการประเมินแผนปฏิบัติการ 2559 รอบที่ 1 (4 เดือน) วันที่ 1 - 30 พ.ย.59
[25/07/2559 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2016